Više nego u udžbeniku

Formula za udaljenost težišta trokuta i središta opisane mu kružnice te njezina primjena

Broj 101 / Godište XXI. / 2021.