Matematika i računalo

GeoGebra (1) – Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku

Broj 28 / Godište VI. / 2009.