Matematika i računalo

GeoGebra (2) – Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku

Broj 29 / Godište VI. / 2009.