Matematika i računalo

GeoGebra (3) – Prvi softver dinamičke geometrije na hrvatskom jeziku

Broj 30 / Godište VI. / 2009.