Matematika i računalo

GeoGebra (4) – U carstvu čunjosječnica

Broj 31 / Godište VII. / 2009.