Matematika i računalo

GeoGebra (7) – Komunikacija s dinamičkim crtežom ugrađenim u web-stranicu

Broj 34 / Godište VII. / 2009.