Panoptikum

Geometrijski skulpture Georga W. Harta

Broj 58 / Godište XII. / 2013.