Matematika i računalo

Geometrijski uzorci u skupu prirodnih brojeva

Broj 111 / Godište XXIII. / 2023.