Povijest matematike

Getaldićeva konstrukcija parabole

 
Godište II / Broj 6. / 2009.