Povijest matematike

Getaldićeva konstrukcija parabole

 
Broj 6 / Godište II. / 2009.