Zanimljiva matematika

Hugo Steinhaus: Šunke i pite

 
Broj 44 / Godište IX. / 2010.