Zanimljiva matematika

Hugo Steinhaus: Tri od sto…

 
Broj 45 / Godište IX. / 2010.