Više nego u udžbeniku

Izračunavanje površine trokuta na drukčiji način

Broj 92 / Godište XIX. / 2019.