Povijest matematike

Jedan matematički zadatak talijanskog matematičara Luce Paciolija

Broj 94 / Godište XIX. / 2020.