Matematika i računalo

Jednadžba pravca s pomoću PowerPointa i GeoGebre

Antonija Horvatek (Graberje Ivaničko)  
Broj 52 / Godište XI. / 2011.