Matematika i računalo

Jednadžba pravca u informatičkoj učionici

Antonija Horvatek (Graberje Ivaničko)  
Broj 33 / Godište VII. / 2009.