Matematika i računalo

Kad 3D pisači slijede matematičku maštu

Broj 83 / Godište XVII. / 2018.