Uz panoptikum

Kako izravnati kružnicu – uz Dan broja π

Sanja Varošanec (Zagreb)  
Broj 114 / Godište XXIII. / 2023.