Više nego u udžbeniku

Kako je Arhimed računao površinu odsječka parabole

Broj 50 / Godište X. / 2011.