Zanimljiva matematika

Kakuro, igra ili složeni problem u teoriji kompleksnosti

Sanja Sruk (Zagreb)  
Broj 39 / Godište VIII. / 2009.