Iz razreda

Kakva je veza među veličinama u zadatku

Broj 24 / Godište V. / 2009.