Više nego u udžbeniku

Kompleksni brojevi kao kvadratne matrice

Sanja Sruk (Zagreb)  
Godište XXIV / Broj 117. / 2023.