Više nego u udžbeniku

Konstrukcije tangente na kružnicu

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Sanja Varošanec (Zagreb)  
Broj 114 / Godište XXIII. / 2023.