Iz matematičkog života

Kraljevica 2006., 15. državni susret mladih matematičara

 
Broj 35 / Godište VII. / 2009.