Metodika

Kreativno mišljenje u učenju matematike – važnost problema s višestrukim postupcima rješavanja i s više točnih rješenja

Josip Sliško (Puebla, México)  
Broj 114 / Godište XXIII. / 2023.