Zanimljiva matematika

Labirinti – magične crte povučene ljudskom rukom

Broj 36 / Godište VIII. / 2009.