Više nego u udžbeniku

Matematički paradoksi – tri zanimljiva zadatka

Sanja Sruk (Zagreb)  
Broj 57 / Godište XII. / 2013.