Zanimljiva matematika

Matematika savijanja papira: korad naprijed

Broj 79 / Godište XVI. / 2017.