Metodika

Metode ispitivanja iracionalnosti brojeva

Sanja Varošanec (Zagreb)  
Broj 84 / Godište XVII. / 2018.