Matematika i računalo

Mijenja li uporaba računala nužno nastavu?

Broj 47 / Godište X. / 2011.