Iz svijeta

Nastava matematike na HF u Danskoj

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Jens Carstensen (Frederiksberg, Danska)  
Godište II / Broj 10. / 2009.