Više nego u udžbeniku

Neke posljedice jedne važne trigonometrijske nejednakosti

Broj 78 / Godište XVI. / 2017.