Više nego u udžbeniku

,,Nemoguć” dokaz Pitagorina teorema

Radomir Lončarević (Zagreb)  
Godište XXV / Broj 123. / 2024.