Iz svijeta

O belgijskom matematičkom društvu

Godište I / Broj 1. / 2009.