Iz svijeta

O belgijskom matematičkom društvu

Broj 1 / Godište I. / 2009.