Dnevnik jedne štreberice

O, da! Šalabahter ima! (Oda šalabahterima)

 
Broj 43 / Godište IX. / 2010.