Više nego u udžbeniku

O drugom korijenu Zašto je drugi korijen nenegativan broj?

Godište XXIV / Broj 116. / 2023.