Više nego u udžbeniku

O jednoj algebarskoj jednadžbi četvrtog stupnja

Broj 103 / Godište XXI. / 2022.