Iz razreda

O nekim standardnim problemima u obradi postotnog računa

Godište XXIV / Broj 116. / 2023.