Više nego u udžbeniku

O problemskom zadatku na prvom kolokviju iz Matematike 1

Broj 75 / Godište XV. / 2016.