Iz razreda

O problemu određivanja težišta geometrijskih tijela

Broj 7 / Godište II. / 2009.