Iz matematičkog života

Osijek 2009., Matematika i dijete – drugi međunarodni znanstveni kolokvij

Broj 50 / Godište X. / 2011.