Matematika i računalo

Otkrivamo princip matematičke indukcije

Broj 76 / Godište XVI. / 2016.