Više nego u udžbeniku

Pitagorine trojke i kvadratni polinomi

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska)  
Godište XXIV / Broj 118. / 2023.