Više nego u udžbeniku

Poopćenje jedne uvjetne algebarske nejednakosti

Broj 16 / Godište IV. / 2009.