Matematika i računalo

Program LaTeX – Pisanje matematičkog teksta, I. dio

Broj 91 / Godište XIX. / 2019.