Matematika i računalo

Projektni zadatak uz uporabu GeoGebere – jednadžba pravca

Broj 36 / Godište VIII. / 2009.