Povijest matematike

Promjena odnosa Heronove formule i računanja površine trokuta s cjelobrojnim stranicama u udžbenicima matematike

Josip Sliško (Puebla, México)  
Godište XXIV / Broj 120. / 2023.