Iz razreda

Prosječna ocjena – da ili ne aritmetičkoj sredini?

Željko Kraljić (Sveti Juraj na Bregu)  
Broj 52 / Godište XI. / 2011.