Iz matematičkog života

Pula, 2019. “Geometrija je…”

 
Broj 103 / Godište XXI. / 2022.