Više nego u udžbeniku

Rješavanje nekih iracionalnih jednadžbi sustavom algebarskih jednadžbi

Broj 93 / Godište XIX. / 2020.