Više nego u udžbeniku

Rješenje jedne zanimljive logaritamsko eksponencijalne jednadžbe

Broj 48 / Godište X. / 2011.